DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU · TIN TỨC LOGISTCS

Lưu ý: Những trường hợp vật liệu đóng gói bằng gỗ được miễn kiểm dịch thực vật

Lưu ý: Những trường hợp vật liệu đóng gói bằng gỗ được miễn kiểm dịch thực vật

Advertisements
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU

Hướng dẫn xin giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế

Hướng dẫn xin giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế – Tư vấn LOGISTICS – HANAH – WORLWIDELINK

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU · VÂN TẢI ĐƯỜNG BIỂN · VẬN TẢI QUỐC TẾ

Vận chuyển hàng bằng đường biển đi Nhật Bản đến tất cả các cảng biển tại Nhật bản

Chuyển hàng đi Nhật Bản : Tokyo, Nagoya, Yokohama, Shimizu, Hakata, Osaka, Kobe, Hiroshima, Moji…

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU · TIN TỨC LOGISTCS · VẬN TẢI QUỐC TẾ

Vận chuyển hàng đi UK: Grimsby, Clyde Ports (Glasgow, Greenock),Aberdee, Manchester, Hull, Felixstowe,Belfast,Southampton, Liverpool, Forth Ports (Grangemouth, etc.), Cardiff…

Vận chuyển hàng đi UK: Grimsby, Clyde Ports (Glasgow, Greenock),Aberdee, Manchester, Hull, Felixstowe,Belfast,Southampton, Liverpool, Forth Ports (Grangemouth, etc.), Cardiff…